За нас

Платформа за активни граждани “Лидерландия” е проект на ЛГБТ Организация Действие, финансиран от Фонд Активни Граждани България.

Данните от PISA 2018 показват затвърждаване на проблемите в образованието, ранното отпадане и не включване на деца от уязвими групи. Международното проучване на гражданското образование ICCS – 2016, от друга страна, ясно показва, че принципите на равенство не се усвояват в достатъчна степен в училище. 

Така например, 15% от българските ученици смятат, че е вредно за демокрацията, ако всички етнически и расови групи в държавата имат еднакви права (ICSS, 2016). 

ЛГБТ Действие има подобни наблюдения от работата си с ЛГБТИ, ромски и глухи лидери. Всички или почти всички от лидерите на общности, с които сме работили през годините, се затрудняват да идентифицират случаи на дискриминация; не знаят кой орган е отговорен за приемането на политики и начините за промяната им. 

Съществуването на “Лидерландия” ще даде възможност за използване на досегашния опит от обученията на лидери и създаването на по-цялостен и систематичен път за получаване на гражданско образование, специално насочено към нуждите на ЛГБТИ общността, с включване на ромски и глухи лидери, както и използване на платформата за обучения от други граждански организации,активисти и училища. 

Платформата е изработена като директен отговор на нуждата от активни, овластени и действащи лидери в ЛГБТИ общността, ромската и глухата общност, но ще повиши правните умения в гражданския сектор като цяло.

Обучители в Лидерландия са:

доц. д-р Валентина Георгиева

Валентина е доцент по културология в СУ „Кл. Охридски“, където преподава теория на популярната култура и медиите. Научните й интереси са в сферата на изследванията на социалните движения. На тях е посветена книгата й „Множества на несъгласните. Антропология на протестните движения в България (2009-2013 г.)”. Определя се като изследовател и активист едновременно. През годините е била член на различни самоорганизирани колективи, съосновател на Фабрика Автономия и на КЕФ (Клуба за еклектичен феминизъм). През 2018 г. е на стаж в организацията ACORN в Ню Орлийнз – най-голямата организация за общностно организиране в САЩ. Работила е също с ЛГБТИ организация „Действие“, Български фонд за жените и Сдружение „Възможности без граници“.  Председател на “Мрежата за културни изследвания”. Автор на съдържанието в първия модул от платформата “Лидерландия”. 

Венета Лимберова

Венета е юрист със специализация във фармацевтичното право. След раждането на дъщеря й и осъзнаването, че България не предоставя защита на ЛГБТИ хората и техните семейства, Венета се присъединява към екипа на ЛГБТИ Действие. От 2015 г. до началото на 2023 г. Венета работи усилено за развитие на ЛГБТИ общността в София и страната, институциите и изграждането на партньорства, като се посвещава изцяло на създаването и развиитето на Правната програма, проекти и дейности в ЛГБТИ Действие, които да спомогнат за изграждане на правната рамка, закриляща ЛГБТИ хората и семействата в България. През април 2023 г. се присъединява към екипа на Фондация Кодинг Гърлс с цел да допринесе за овластяването и равнопоставеността на момичетата и жените в сферата на технологиите.

Владислав Петков

Владислав е юрист и антрополог по образование, експерт и администратор по професия, активист по душа. Преминал епрактическо-обучителна програма за организиране на общности, както и обучение за обучители по правата на човека на Съвета на Европа. През 2013 г. e на стаж в организацията Sunflower Community Action в САЩ, която прилага метода на организиране на общности. В момента координира за България международна програма за обмен със САЩ, която също е посветена на организирането на общности. Работи поразлични инициативи за социална справедливост с фокус млади хора, роми, жени и ЛГБТИ общността.

Деница Любенова

Деница е адвокат и защитник на човешки права. Завършила е “Право” в УНСС и е специализирала Международно публично право в Университета в Утрехт, Холандия. Деница има дългогодищен опит и доказана експертиза по дела на ЛГБТИ хора за признаване на брак, сключен в чужбина, признаване на актове за раждане на деца на еднополови двойки, родени в чужбина, дела за смяна на граждански пол и други дела за защита правата на ЛГБТИ хората. Деница води поредица от дела пред Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз. Най-скорошното дело, което Деница води съвместно с Действие касае издаване на български акт за раждане и гражданство на дете, родено в еднополово семейство, което се гледа от най-висока инстанция – Голям състав на Съда на ЕС (С-490/20).

сландия, Лихтенщайн и Норвегия - Финансовия механизъм на ЕИП лого
Проектът „Платформа за активни граждани "ЛидерЛандия"“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 62 200 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.
www.activecitizensfund.bg