Начало Форуми Инструменти за въздействие – Модул 4, Секция 3, Задача 7 (практическа задача) Отговори на: Инструменти за въздействие – Модул 4, Секция 3, Задача 7 (практическа задача)

#2662

В кампанията “Всяко бебе е безценно” са използвани следните инструменти:
– анализи и доклади за важността на проблема, по който целят промяна
– черпене на опит от други държави и хора, които вече са решили проблема (поне донякъде)
– срещи с властимащи и специалисти
– провеждане на информационни кампании под патронажа на властимащи/известни хора
Общото с кампанията на Явор и на младежите от Чепеларе, според мен, е нуждата от срещи и разговори на живо с хора, които са част от системата, в която се цели промяна.

сландия, Лихтенщайн и Норвегия - Финансовия механизъм на ЕИП лого
Проектът „Платформа за активни граждани "ЛидерЛандия"“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 62 200 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.
www.activecitizensfund.bg