Начало Форуми Дискусионен панел Възможно ли е да водим битки заедно? – Модул 1, Секция 4, Задача 4 Отговори на: Възможно ли е да водим битки заедно? – Модул 1, Секция 4, Задача 4

#2455
User Avatarflora
Участник

Общото между трите казуса и тите различни маргинализирани общности в Бълхария е , че имат сходни, интерсекционни нужди. Достъпа до работа и образованив в достъпна среда, лишена от омраза, заплахите и езикът на образата, обвързан силно с институционално нехайство и полицейска бруталност са общи фактори и за ромската общност и за ЛГБТИ хората. Закнодателните мерки и тяхното изготвяне по начин по който да не оставя хора и общностии “невидими” също е важно.

сландия, Лихтенщайн и Норвегия - Финансовия механизъм на ЕИП лого
Проектът „Платформа за активни граждани "ЛидерЛандия"“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 62 200 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.
www.activecitizensfund.bg