Начало Форуми Дискусионен панел “Какво искат жените?” Отговори на: “Какво искат жените?”

#2383
User Avatarjeni_kazanlak@abv.bg
Участник

Какво искат жените?
Трите жени са на различна възраст, вероятно различна религиозна принадлежност, но ги свързва това, че и трите са силни жени, искат да имат право на достоен живот и техните права да бъдат не нарушавани.
Маша, най-възрастната жена въпреки лошото си здравословно състояние и критичното финансово и битово положение се грижи за сестра си и се опитва да се справя сама с тежката си съдба. Факта, че живее в малко населено място и е имала тежко детство и лошо здраве предпоставя и факта, че пред нея не са стоели възможности за образование, очевидно и за създаване на семейство. Държавата не и помага по никакъв начин. Нейните мечти са сведени до физическо оцеляване и материална подкрепа за лекарства и рушащия и се дом, както и малко внимание.
Ася, многодетна майка от малко населено място в лошо материално и здравословно състояние, също е смела и силна жена, която е успяла да се измъкне от клопката на домашното насилие и да се пребори за децата си. Предвид шесте си деца, тя едва ли е успяла да получи шанс за образование и реализация на пазара на труда, защото е трябвало да се грижи за тях. Тя също като Маша е изпаднала от социалната стълбица и разчита на минимална социална помощ, която е напълно не достатъчна за достоен живот и отглеждане на деца. Нуждае се от финансова и социална подкрепа. Без образование и професия тя е принудена да полага нискоквалифициран труд за минимално възнаграждение. Мечтае да има възможност да отгледа децата си, които очевидно много обича, и те да имат нормален живот.
Нергис вероятно живее в голям град или в близост до такъв с университет и вероятно е от по- заможно семейство за разлика от предните героини. Тя има, работа и сплотено семейство с традиционни за религиозната им принадлежност консервативни патриархални разбирания. Тези обаче нрави са и крайно дискриминационни и поставят жената в позиция на неравнопоставеност спрямо мъжа. По-старото поколение в лицето на свекъра и свекървата смятат, че жената няма право и нужда от образование и реализация извън домашните семейни задължения. Факта, че получава подкрепа в своето семейство и дава шанс да реализира мечтата си да открие себе си и да учи.
И трите жени са били жертва на дискриминация заради пола си, заради здравословното си състояние и заради мястото на което живеят или религиозните убеждения на общността си и не са получили равни възможности за образование и реализация на пазара на труда. Първите две жени не са имали и никаква финансова подкрепа, както и подкрепа от семейството или други близки хора с изключение на кмета в случая на Ася.
Въпреки това те са съумяли да се грижат не само за себе си, но и за децата си или други членове на семейството. Три силни и смели жени!

сландия, Лихтенщайн и Норвегия - Финансовия механизъм на ЕИП лого
Проектът „Платформа за активни граждани "ЛидерЛандия"“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 62 200 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.
www.activecitizensfund.bg