Лидерландия

ПЛАТФОРМА ЗА АКТИВНИ ГРАЖДАНИ

Лидерландия Лого

Video by Coverr-Free-Footage from Pixabay

Какво е гражданско образование?

Гражданското образование е ключов елемент за формирането на активни граждани, участващи в демократичния процес и във формирането на обществено значими политики на регионално, национално и европейско ниво. 

Има ли гражданско образование в България?

В България гражданското образование става задължителен предмет за 11-класниците едва от учебната 2020-2021 г. Известни са няколко инициативи, които подкрепят гражданското образование, но нуждата от разработването и разпространението на материали за гражданско образование остава все по-голяма, а пропуските в тази сфера на училищното образование са засвидетелствани от изследвания като PISA и ICSS. Голяма част от младежите, завършили средното си образование преди въвеждането на задължителния предмет гражданско образование, остават необхванати от тази образователна дейност. 

Какво е Лидерландия?

В този контекст и предвид необходимостта от запълване на празнината от материали и дейности за гражданско образование се създаде Лидерландия. Това е безплатна онлайн обучителна платформа с цел да създаде среда за систематично и целенасочено гражданско образование. Лидерландия е иновативна платформа, която е изцяло на български език с фокус върху пресечеността на формите на дискриминация. Тя се състои от четири модула. Преминавате през обучителните модули онлайн, подкрепяни и насърчавани от фасилитатори. Курсът на обучение завършва с разработване на план за кампания от участниците в обучителната платформа. След провеждане на конкурс, 7 от тези кампании ще бъдат възнаградени и одобрени за изпълнение. 

Мога ли да се включа Лидерландия?

Всеки може да се включи в Лидерландия по всяко време. Съдържанието на Лидерландия е ключово за младежи (18-30 г.), които са представители на уязвими групи (ЛГБТИ+, роми, глухи) и доброволци към граждански организации. Онлайн платформата в отделни свои компонентни или в цялост би могла да служи като безплатен помощен материал в работата на учители и обучители в системата на формалното и неформално гражданско обучение също и на хора в училищна възраст.